Szabadság, intimitás

Most akkor a koronavírus. Addig sem kell klímaszorongani és a populizmus terjedése, a menekültek áradata miatt aggódni. (Rád nem vonatkozó szorongás igény szerint kihúzható.) A vírus előnye, hogy közelebb van, […]


Bővebben

Nemzetközi érettségi, elitiskola, atipikus tehetségek – 15 menő budapesti magángimnázium a Forbesban

Tornaházi Party, túlélőtúra és Matula bácsi jól bevált pedagógiai módszere – friss budapesti magángimnáziumos gyűjtésünkből kiderül, hogy vannak iskolák, ahol bevallottan az atipikus tehetségeket karolják fel, máshol nemzetközi érettségit adnak, és persze rajta van a listán az AKG, meg pár Waldorf is. Angol, amerikai mintára nálunk is terjed a gap year intézménye: nem minden végzős akar azonnal egyetemre menni, inkább előbb egy picit ismerkedik a világgal. Részletek a januári Forbesban.

Harmadik éve készítünk összeállítást magániskolákról – idén azonban annyit változtattunk, hogy ezúttal nem általános iskolákat, hanem budapesti magángimnáziumokat mutatunk be. Olyanokat, ahol a havi néhány tízezertől nagyjából kétszázezer forintig terjedő tandíjért az ígéretek szerint szabadabbak a gyerekek, kötetlenebb a tanár-diák viszony, és nagyobb a személyes figyelem.

Részletek a januári Forbesban

Akad néhány gimi, ahol alternatív tanterv (mai nevén egyedi engedély) alapján szervezik az oktatást, félredobva a tantárgyfelosztást, mondván, a világ sem bomlik tantárgyakra. A legtöbb magániskolában azonban a nemzeti alaptanterv szerint tanítanak, de még abba is belefér, hogy

projekteket szervezzenek, kooperációs technikákat vessenek be, netán önismereti és pályaorientációs foglalkozásokat szervezzenek, hogy a tizenévesek megtalálják önmagukat.

„Fontosabbnak tartjuk, hogy a gyerekek a megfelelő keretek között jól érezzék magukat, megtanulják felvállalni a véleményüket, nyíltak legyenek, merjenek kérdezni” – mondja például a Budenz József Alapítványi Gimnázium igazgatója. Ők nagy hangsúlyt fektetnek olyan soft skillek fejlesztésére, mint a kreativitás, az együttműködési készség, a szabálytudat, a feladatorientáltság.

A Politechnikumban tizediktől gazdasági ismeretek nevű tárgyat oktatnak, az Európa 2000 Gimnáziumban pedig nemzetközi vállalkozási, valamint film- és médiaismeretekkel egészítik ki az oktatást. Az utóbbi iskola igazgatója úgy érvel: „Nem szakembereket képezünk, hanem felvillantjuk a diákok előtt ezeket a területeket, hogy jobban el tudják dönteni, mi érdekli őket.” Persze akad az összeállításban elitiskola is – abból is az egyetlen alternatív fajta –, az AKG, meg néhány olyan is, ahol két nyelven oktatnak bizonyos tantárgyakat, sőt van, ahol az összeset.

Egyre nagyobb igény van a nemzetközi érettségire is, ezt a listánkból egy iskola tudja, amúgy inkább nemzetközi iskolák szokták kínálni – a felsorolt gimnáziumok tandíjainak többszöröséért.

A másik ügy, amiben főként az effajta magániskolák jeleskednek, az a társadalmi szolidaritás, az esélyteremtés és a hátránykompenzáció. A 15 felsoroltból tízben szívesen fogadják a tanulási nehézségekkel küzdő vagy viselkedészavaros diákokat is – vagyis korántsem mind versenyistálló. Mégis a legtöbbnél az derült ki az interjúkból, hogy egy-két kivétellel az összes gyereket felveszik oda, ahová jelentkezik. Ami persze sok esetben külföld, de az is egyre gyakoribb, hogy kihagynak egy évet, és élettapasztalatot szereznek.

Vagyis a gap year intézménye, ami Angliában és az USA-ban évtizedek óta bevált, megérkezett Magyarországra is.

Csak alapítványi iskolákat néztünk az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete közreműködésével (egyháziakat és nemzetközi akkreditációjukat nem), azok közül is azokat, ahol legalább egy évfolyam már eljutott az érettségiig. Ezért nem szerepel a listánkon például a Gyermekek Háza, a Sportolók Alternatív Sulija vagy a Budapest School vadiúj gimnáziuma.

Három iskola a listáról:

Alternatív Közgazdasági Gimnázium (AKG)

Költségtérítés összege: átlag 85 ezer – 100 ezer forint/hó, évfolyamtól függően (a felvettek egyharmada liciten ajánlja meg, mennyit tud fizetni, így lehet, hogy egyesek milliókat, mások az átlagnál jóval kevesebbet fizetnek, így jön össze az éves kétmilliárd forintos költségvetés, amit az állami finanszírozás csak 360 millió forinttal egészít ki).

Az AKG lényegében az egyetlen alternatív elitgimnázium: kimeneti teljesítményei elérik a hagyományos elitgimnáziumokét. 1996 óta önálló kisiskolák hálózataként működik: 25 kisiskola kapcsolódik össze hierarchiamentes rendszerben, és minden feltételrendszer – a pedagógusoktól a tornatermen és a könyvtáron át a digitális ellátórendszerig – egyformán rendelkezésére áll az egyes kisiskoláknak. Minden gyereknek külön patrónusa van, és egyéni programokkal dolgoznak.

Az AKG elitgimnázium, de nem poroszos. A diákok most épp digitális oktatásban vesznek részt. Fotó: Orbital Strangers

Az első gimnáziumi években nincsenek klasszikus tantárgyak, például a fizika vagy a kémia, ezeket az utolsó két évben választható intenzitással tanulják a diákok, és persze csak azokat, amikre szükségük van.

A gimiben hat éve digitálisan oktatnak, az AKG a Microsoft mintaiskolája, minden tananyag hozzáférhető digitálisan. A járvány alatt így nagyon könnyen álltak át távoktatásra, és Horn György pedagógiai vezető szerint ez is világossá tette, hogy a szociális kompetenciák fejlesztése az iskolában fontosabb, mint a tanítás. „Most a közösség hiányzik nekik” – mondja.

Továbbtanulási arány: 100 százalékhoz közelít (egy-két gyerek művészeti pályára készül, ha elsőre nem sikerül, inkább megpróbálja a következő évben, mintsem elmenjen más szakra).

Európa 2000 Gimnázium

Tandíj: 1,08 millió forint/év, akik pedig a kéttannyelvű programban részt vesznek, azoknak összesen 1,98 millió forint.

Eredetileg szakmunkásképző volt, 1992-ben alapították a mostani igazgató, Papp András szülei, aztán később átálltak közgazdasági, kereskedelmi és turizmus-vendéglátás szakokkal szakközépiskolai oktatásra, illetve akkreditált felsőfokú képzéseket szerveztek. Öt éve történt meg a nagy váltás, amikor megszűnt a lehetőség, hogy magániskolák szakképzést folytassanak.

A négyosztályos gimnázium után pár éve elindították a hat és a nyolc évfolyamos képzést is, és specialitásként kilencediktől heti négy-négy órában nemzetközi vállalkozási, valamint film- és médiaismeretekkel egészítik ki az oktatást. „Nem szakembereket képezünk, hanem felvillantjuk a diákok előtt ezeket a területeket, hogy jobban el tudják dönteni, mi érdekli őket” – mondja Papp András.

Európa 2000 Gimnázium. Fotó: Orbital Strangers

A 12. osztály végére megtanulnak üzleti tervet írni, hogy ha van vállalkozási ötletük, be tudják vonzani a papa-mama bankot, sőt ha igazán ügyesek, külső befektetőt is kereshetnek.

Tantervüket alternatív jellegűnek mondják, de meg tudják valósítani az állam által diktált keretek közt is. Angol–magyar kétnyelvű oktatást kínálnak a négy és a nyolc évfolyamos programjukban, úgy, hogy az ötödikesek nyelvtudás nélkül kapcsolódhatnak be. „Mintha kiköltöznének Angliába” – mondja Papp András, hozzátéve, hogy az órák nagy részén két tanár van bent, egyikük angol anyanyelvű, és nem lefordítják egymást, hanem szimbiózisban tanítanak.

„Nem vagyunk versenyistálló, mindig azt mondom, hogy olyan iskolát szeretnék vezetni, amit a gyermekemnek is kívánnék” – mondja Papp András, és valóban beíratta a suliba a fiát. Három éve elkezdték bevezetni a digitális oktatást, és a tavaszi karantén alatt az órák kilencven százalékát meg is tudták tartani online. „A normál iskolai oktatásban is aktívan használjuk a digitális eszközöket (laptopokat), hogy a XXI. századi munkakörnyezetre készítsük fel diákjainkat.”

Zöld Kakas Líceum

Tandíj: Nincs (a személyes gondoskodás nem az iskola feladata a jogszabályok szerint), de a programmal együttműködő iskolaszövetkezet a szolgáltatásaiért évi 300 ezer forint díjat kér a gimnáziumi tanulóktól.

„Nagyon rendes középiskolai magyartanár voltam, azzal az egyetlen nehézséggel, hogy mindig olyan gyerekekkel szerettem dolgozni, akiket mindenki más ki akart rúgni” – emlékszik vissza nevetve az iskola több mint húsz évvel ezelőtti alapítására Kerényi Mária igazgató. Azt mondja, az utóbbi időben egyre inkább atipikus tehetségeknek tekintik az iskola által bevonzott diákokat.

Ők nagyon egyedi módon fejlődnek, és nem lehet őket „bekockítani”. A személyes segítést fontosnak tartják.

A Zöld Kakas Líceumban. Atipikus gyerekeknek atipikus megoldások, Fotó: Orbital Strangers

„Mindenki mellett ott áll valaki, aki figyelemmel kíséri a fejlődését, hisz mindenkiben egyéni módon konstruálódik meg a világról alkotott kép.” A tanulási utak személyre szabottak, nincs bukás, minden diák olyan tempóban halad, és teljesíti a tanulmányi követelményeket, ahogy neki jó.

„Lehet, hogy valaki néhány tantárgyból tizenegyedikes szinten van, és például matematikából csak a kilencedikesen, de a gimnáziumi vagy szakgimnáziumi érettségire minden évfolyam követelményeit teljesíti. És erre van idő, hisz az iskola az általános iskola első évfolyamától fogad diákokat egészen a szakképzés 14. évfolyamáig.”

Az iskola korábban saját alternatív kerettantervet fejlesztett, most egyedi megoldásokra szóló engedély alapján, azaz atipikus megoldásokkal működtetik az atipikus diákok számára otthonos szervezetet.

Nyitókép: Európa 2000 Gimnázium, fotó: Orbital Strangers

A 15 alapítványi gimnázium tanulói létszámáról, tandíjáról, a továbbtanulási arányról és az egyes sulik további érdekességeiről a januári Forbesban lehet olvasni, az iskolákat térképre is helyeztük, hogy könnyebb legyen a választás. Lapozz bele a magazinba!


Oszd meg!

A matematikában az ember a dolgokat nem megérti, hanem megszokja.