Szabadság, intimitás

Most akkor a koronavírus. Addig sem kell klímaszorongani és a populizmus terjedése, a menekültek áradata miatt aggódni. (Rád nem vonatkozó szorongás igény szerint kihúzható.) A vírus előnye, hogy közelebb van, […]

Bővebben

Exportfejlesztés kkv-nak – Gyors és olcsó kijutás a külpiacokra

Több, mint tanácsadás

Országszerte elérhető szolgáltatások állnak a magyar kkv-k rendelkezésére, melyek igénybevételével a külpiacra lépés felgyorsítható és a felmerülő költségek jelentős része megtakarítható.

A magyarországi cégek mintegy 95 százaléka magyar tulajdonú kis- és középvállalkozás. Európai társaikhoz hasonlóan rögös úton jutnak el a külpiacokra, mivel a piaci információk, a finanszírozás, a kapcsolati tőke vagy éppen a nyelvtudás hiánya egyaránt hátráltatja a sikeres külkereskedelmet. Az Európai Bizottság éppen ezeknek a kihívásoknak a megoldására hozta létre 2008-ban az Enterprise Europe Networköt (EEN), a világ legnagyobb üzletfejlesztési hálózatát. A 65 tagországban több mint 3000 szakértővel működő hálózat küldetése az európai kkv-k versenyképességének növelése, külpiacokra segítése. A Magyar Kormány célja 2030-ra a hazai kkv-k arányának megduplázása az exportáló vállalkozások körében, aminek elérését az EEN szolgáltatások nagymértékben támogatják.

Komplex megoldás export-kihívásokra

A 8 szervezetből álló magyarországi EEN konzorcium vezetője a HEPA (Hungarian Export Promotion Agency – Magyar Exportfejlesztési Ügynökség). Az országos lefedettség a konzorciumi tagok (Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs-Baranya Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány, Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány) irodáin keresztül biztosított. A Hálózat, az átfogó tanácsadói szolgáltatásokon túl, konkrét nemzetközi üzleti lehetőségeket és partnereket is kínál. A szakértők emellett a növekedéshez elérhető források megismertetésével is segítik a hazai vállalkozókat. A cél, hogy a hazai kkv-k sikeres és hosszú távú együttműködéseket alakítsanak ki úgy a tagországok, mint az EU-n kívüli, távoli piacok szereplőivel.

Hendrich Balázs, a HEPA vezérigazgatója elmondta: „Tömegével vannak olyan hazai kkv-k, amelyek minőségi és mennyiségi szempontból is képesek olyan termékeket előállítani, szolgáltatásokat nyújtani, amelyek a nemzetközi piacokon is versenyképesek. A környező régiókban működő partnerirodákkal közösen azon dolgozunk, hogy versenyképességet biztosítsunk a velünk együttműködő vállalatoknak a nemzetközi színtéren is.”

A HEPA nem csupán az EEN erőforrásait használja, hanem saját szakértői segítségével képes csökkenteni a külpiacra lépéssel járó kockázatokat. „Célunk a külpiacra lépés olcsóbbá és gyorsabbá tétele valamennyi hazai vállalkozás számára, tekintet nélkül annak méretére vagy földrajzi elhelyezkedésére.”

Exportelőkészületek

Egy hazai piacra termelő vállalat egy tízmilliós piacon van jelen, míg egy Európai Unióba értékesítő cég egy négyszázmilliós piacon. A külpiacra lépés tehát jelentős üzleti lehetőséget hordoz magában, aminek komoly tőke- és menedzsmentigénye van. Erről és a további szükséges előkészületekről szólva Hendrich Balázs felhívta a figyelmet, hogy a sikeres külpiacra lépéshez elengedhetetlen a tudatos vállalkozásfejlesztés. „Az első lépés a meglévő erőforrások felmérése és ennek ismeretében az elérni kívánt célok kitűzése. A legelső kérdés, amire a vállalkozásnak válaszolni kell, hogy melyik piacon, kinek és milyen formában kívánja termékét értékesíteni. A második kérdés, hogy az ezzel járó feladatokat ki fogja elvégezni és miből fogja finanszírozni. Egy távoli piac meghódításánál ugyanis már az útiköltségek fedezése is jelentős anyagi vonzattal jár. Ugyanilyen fontos felmérni, hogy az adott célországba milyen szabályozás mellett lehetséges egy adott termék vagy szolgáltatás értékesítése. Ezen ismeretek birtokában tud a vállalkozás üzleti tervet készíteni. Az első kézből származó piaci információink és tapasztalataink alapján tudjuk validálni a terveket és irányt mutatni a külpiacokon” – hangsúlyozta a vezérigazgató.

„Számunkra a legkisebb magyar vállalkozás is potenciális globális exportőrnek minősül.”

A külpiaci információk nem csupán arra szolgálnak, hogy merre induljon egy vállalkozás a termékeivel, hanem az innováció egyik motorját is jelentik. Ha pedig valós piaci igényekre kínálunk új megoldásokat, azok rögtön exportképessé válnak. Ez tehát egy fenntartható, valamennyi szereplő számára előnyökkel járó körforgás. A magasabb hozzáadott értékű termékek kelendőbbek az exportpiacokon, ezért számos, az innovációt ösztönző program lát napvilágot. Ilyen az EEN innovációs auditja, ami nem csupán a terméket vagy szolgáltatást vizsgálja, hanem a teljes vállalati kultúrát is, majd ennek mentén tudja a vállalatvezető a tanácsadók iránymutatásával kijelölni a fejlesztésre szoruló területeket. Ezen túlmenően a HEPA differenciált támogatást nyújt a cégek eltérő szintjéhez igazodóan: a fiatal kezdő vállalkozók a Startup Campus Hungary powered by HEPA program keretében, a már jelentős exportteljesítményt felmutató vállalatok pedig például a Kiemelt Exportőri Partner Programban (KEPP) kaphatnak egyedi támogatást, tanácsadást.

Képzéstől az üzletkötésig, és még azon is túl

A Hálózat intézményeinek együttműködése a szolgáltatások rendkívül széles palettáját teszi elérhetővé. A képzések és tájékoztató rendezvények felkészítik a vállalkozásokat az újabb kihívásokra, a partnerkereső szolgáltatások révén pedig ellenőrzött, valós üzleti szándékkal bíró cégek kerülnek egymással kapcsolatba. A tanácsadás azonban nem ér véget a partnerek összekapcsolásánál, ugyanis a személyes és intézményesített kapcsolatrendszeren keresztül a Hálózat megoldást kínál többek között logisztikai, finanszírozási, valamint szellemi tulajdonvédelmi témákban is.

„A célunk az egyablakos kiszolgálás biztosítása, egy termék vagy szolgáltatás teljes életútjának végigkísérése. Számos visszatérő ügyfelünk van, aki egyszer egy képzésen, máskor egy üzleti fórumon használja ki szolgáltatásaink előnyeit. Ha minden alkalommal csupán egy-két hasznos tanáccsal, információval, kapcsolatokkal gazdagodik, már érdemes volt eljönni. Ehhez azonban el kell jönni, sőt, kérdezni kell! Mi természetesen igyekszünk minél több csatornán eljuttatni az információt a vállalkozásokhoz, de a következő lépést nekik kell megtenni. Elég azonban a legközelebbi EEN irodát felkeresni ahhoz, hogy elinduljon a folyamat” – foglalta össze a HEPA vezérigazgatója.

Köszönhetően az Európai Bizottság és a kormány által biztosított forrásoknak, a szolgáltatások szinte kivétel nélkül térítésmentesen vehetők igénybe.


A hazai Enterprise Europe Network konzorcium eredményei 2017 januárja és 2019 novembere között

  • Partnerségi (üzleti/technológiai/K+F) megállapodások száma: 397
  • Belföldi rendezvényeken résztvevők száma: 10 524
  • Egyedi tanácsadásban részesült cégek száma: 2462
  • Szervezett B2B tárgyalások száma: 5464

A magyar hálózat segítségével létrejött együttműködések, 2008–2019

  • Az EEN indulásától a hazai konzorcium segítségével 1073 partnerségi együttműködési megállapodás került megkötésre

További információ: www.enterpriseeurope.hu és hepa.hu.