Print

Hasonló intenzitással megyünk tovább

HIVENTURES
2021. május 03. 10 perc olvasás

Az immár ötödik éve működő Hiventurest a legtöbben talán még mindig elsősorban startupfinanszírozóként ismerik. A kockázati tőkealap-kezelő azonban maga is elképesztő ütemű fejlődésen ment keresztül ebben az időszakban, így napjainkban már messze nem csak startupok finanszírozásával foglalkozik. „Nagyon erős evolúción vagyunk túl, 4-5 év alatt Európa legaktívabb korai fázisú befektetőjévé váltunk, a régióban pedig befektetési darabszámban Magyarország az éllovas” – mondja Katona Bence, a Hiventures igazgatója. „Tulajdonképpen mi magunk is startup filozófiával működünk, annyi csavarral, hogy az MFB Csoport tagjaként közvetetten állami tulajdonban vagyunk, de a növekedési ütemünk nagyon hasonló.”

NÖVEKEDÉS MINDEN TÉREN

A számok is visszatükrözik a fejlődést: míg 2016-ban 350 millió forintnyi befektetést hajtott végre a Hiventures, 2020-ban már 13,8 milliárd forintnyit. Induláskor azt a célt tűzte ki maga elé, hogy – a világban egyébként elterjedt módon állami szerepvállalással betöltve a finanszírozási rést a piacon – fellendíti a hazai technológiai és startup szektort, illetve a lehető legtöbb sikeres startup elindításának támogatását biztosítja a legkorábbi fázisokban. Ennek tudatában egy összességében 30 milliárd forint keretösszegű alappal kezdte meg a többlépcsős finanszírozási modelljét inkubációs, magvető és növekedési szakaszban. A kezdetekben öten, ma egy elképesztő szervezetfejlődés után százan dolgoznak a cégnél, amelynek árbevétele háromszorosára nőtt és portfóliójába jelenleg több mint 350 cég tartozik.

„Mikrovállalkozásból egy középvállalatot építettünk fel, olyan új folyamatokat valósítottunk meg, amilyeneket ezen a piacon még nem láttunk, és közben ugyanazokkal a kihívásokkal szembesültünk a digitális környezetben, mint bármelyik hasonló pénzügyi vállalkozás” – teszi hozzá Katona Bence. „Közel 3500 darab előszűrést hajtottunk már végre, egy-egy évben nagyjából száz befektetést eszközlünk, ami munkanapokra számolva három naponta egy darab, a teendők dandárját mégis az jelenti, hogy folyamatosan foglalkozunk is ezekkel a cégekkel.” 

A kihívások megoldásában az MFB által biztosított erőforrásokon túl az segített a Hiventuresnek, hogy kezdetektől nem csak befektettek a legújabb digitális technológiákat, megoldásokat fejlesztő cégekbe, hanem a startupoktól eltanult módon maguk is törekedtek ezek minél szélesebb körű használatára. Ennek volt köszönhető az is, hogy a covid-helyzetre gyorsan reagáltak. Tavaly az előző évhez képest 4 milliárd forinttal több befektetést tudtak megvalósítani, miközben több, a piacon egyedülálló, innovatív terméket is bevezettek, köztük három olyan mentőprogramot, amelyek számos cégnek jelentettek életmentő segítséget a kialakult helyzetben. Tapasztalataik alapján a korai fázisú startupok jellemzően könnyebben tudták átvészelni a járványt, sőt, mivel a hangsúly áttevődött az online térre, a digitalizációra, az hosszútávon még akár kedvezően is hathat rájuk. Alátámasztja ezt az az adat is, hogy a kockázati tőkebefektetések száma európai viszonylatban mindösszesen 10–15%-kal esett vissza. Mentőcsomag iránti igénnyel inkább későbbi fázisban lévő startupok jelentkeztek, illetve a KKV-k esetében történtek komoly intenzitással mentőügyletek, náluk volt leginkább tapasztalható, hogy jól prosperáló cégek piaca szűnt meg, és ennek az időszaknak a túléléséhez átmeneti likviditási forrásra volt elengedhetetlenül szükségük. 

Ma már elsősorban nem a válságkezelésre, hanem a vállalkozások újraindulásának és fejlődésének támogatására fókuszálnak a Hiventuresnél. A tavalyi befektetéseik egy jelentős része is új lehetőségek finanszírozását biztosította, miközben jelenlétük egyre erősebb a hagyományos vállalkozások piacán. A kis- és középvállalkozásoknak tőkefinanszírozási megoldást biztosító KKVPRO és a nagyvállalati szektorra fókuszáló INVESTPRO üzletág alapvető célja, hogy segítse a magyar tulajdonú cégeket a fejlesztések végrehajtásában, a piacbővítésben, a felvásárlásokban, vagy akár egy esetleges nehéz helyzetből való kilábalásban, és hosszú távon növekedési pályára állítsa őket.

A vállalati üzletágakhoz beérkezett 300-nál is több jelentkezésszámból jól látható, hogy a Hiventures a hagyományos vállalatok piacán is hiánypótló lehetőségeket kínál. „Nagy érdeklődés mutatkozik a kis- és középvállalkozások részéről, hiszen egy ilyen helyzetben különösen nehezen jutnak hagyományos finanszírozáshoz, de nagyvállalati üzletágunk is 6 milliárd forint felett jár már a folyósított befektetések tekintetében” – összegzi Katona Bence.

ÚJ SZEMLÉLET

A vállalati befektetések leginkább két területre fókuszálnak, a generációváltásra és a restrukturálásra. „A piacon rengeteg olyan magyar vállalat van, amely most ér el a generációváltás fázisába. Van, ahol sikeresen megoldják, de sok cégnél küzdenek vele, és ezek a problémák akár a cég fennmaradását is veszélyeztethetik” – hívja fel a figyelmet Katona Bence. A Hiventures célja minden esetben az, hogy e cégek magyar kézben maradjanak, miközben új, de továbbra is tulajdonosi szemléletű menedzsment kerüljön az élükre. Az érintettek számára egyfajta biztosíték is lehet a Hiventures belépése.

Jó példa egy ilyen, tőkefinanszírozással megtámogatott, sikeres generációváltásra két ikonikus magyar élelmiszeripari cég, az EKO Konzervipari Kft., valamint a Szatmári Konzervgyár esete, akik kétmilliárd forint összértéket meghaladó befektetést kaptak. Az EKO Kft.-ben a Hiventures a KKVPRO üzletág keretében, egy befektetési partnerrel társfinanszírozásban szerzett tulajdonrészt. A generációváltás levezénylése után a szintén generációváltó, de strukturális problémákkal is küzdő Szatmári Konzervgyárba a Hiventures már az EKO új menedzsmentjét hívta maga mellé, hogy újra növekedési pályára állítsák a vállalatot. „Mindkét cég 70 százalék feletti exportaránnyal dolgozik, így nemcsak adófizetőként és munkahelyteremtőként képviselnek nagy értéket helyi szinten, hanem nemzetgazdaságilag is kiemelt jelentőségűek” – hívja fel a figyelmet Katona Bence, aki úgy véli, a szinergiák kihasználásával, a Hiventures biztosította pénzügyi alapokon az új menedzsment újra növekedési pályára állíthatja a két céget, amelyek hamarosan piacvezetők is lehetnek a hazai piacon.

A generációváltás és a restrukturálás mellett a Hiventures vállalati üzletágai révén finanszíroz zöld- és barnamezős beruházásokat, fejlesztéseket is, de arra is van már példa, hogy egy vállalat egy konkurens cég felvásárlásához kérjen és kapjon tőkeinjekciót.

MÉG MAGASABB FOKOZATRA KAPCSOLVA

„Mára a Hiventures a legszélesebb körű tőkebefektető vállalkozássá nőtte ki magát. Kialakult egy nagyon erős termékprofil, gyakorlatilag az ötletfázistól egészen a nagyvállalatokig, 15 milliótól 15 milliárd forintig tudunk tőkefinanszírozást biztosítani, legyen szó bármilyen vállalkozásról, nehéz helyzetben levő hagyományos vállalatról vagy innovatív új techcégről” – összegez Katona Bence. Éppen ezért az idei év elsősorban a konszolidációról fog szólni a Hiventuresnél, ahol folyamatosan zajlik a termékek fejlesztése, az új lehetőségek keresése. A közeljövő egyik fő célkitűzése, hogy a meglévő termékeket minél inkább „dobozosítsák”, és így még a korábbiaknál is könnyebben, gyorsabban tegyék elérhetővé a vállalkozások számára. „Az álmom az, hogy az egész tőkefinanszírozásról a misztikumot, bonyolultságot eltűntessük, és nagyon hasonló logikával működtessük, mint egy hitelfinanszírozást. Itthon még mindig gyerekcipőben jár a tőke mint forrás, a startupokat kivéve sokan nem is igazán tudják, hogyan is működik” – állítja az igazgató. E törekvések keretében az ötletfázisban lévő startupok inkubációs programba való belépésének átlagos elbírálási idejét a mostani 3–6 hónapról jellemzően 3 hónap körülire szorítják le, és egyszerűsítik az adminisztrációt. Szintén a belépést könnyítheti meg, hogy az első fázisban már nem fogják elvárni egy jó ötlettel érkező reménybeli vállalkozótól azt sem, hogy rögtön feladja esetleges főállását.

További fejlesztés, hogy a startupokat a növekedési fázisban a korábbi egymillió euró helyett immár a gyakorlatban is 3 millió eurós befektetésekkel segíthetik a külföldi terjeszkedés irányába, szintén mindösszesen 3 hónapos, így a piacinál gyorsabb átfutási idővel dolgozva.

 És a távlati tervek? Katona Bence szerint a Hiventures sikeresen töltötte be a korábban a piacon tátongó finanszírozási űrt, ez azonban távolról sem jelentheti azt, hogy megállhatnak a fejlődésben. „Hasonló intenzitással megyünk tovább a következő években, mert nemcsak az új igényeket kell kielégítenünk, hanem a portfóliónkban lévő cégeknek is biztosítanunk kell a következő körös finanszírozást. 2025 utánra a víziónk az, hogy a nyugaton megszokott, kívánatos szintre álljon be az állami és a piaci finanszírozás aránya. A legkorábbi, inkubációs fázisban megtartanánk a domináns szerepünket, hiszen itt érhetjük el a legnagyobb hatást, és itt van ránk a legnagyobb szükség, de a későbbi fázisokban még inkább törekednénk arra, hogy minden esetben bevonjunk egy társfinanszírozót is. Emellett minél több sikeres exitről szeretnénk hírt adni. A célunk az, hogy a Hiventures akár még száz év múlva is jelen legyen a piacon, legfeljebb kicsit másképpen, mint most.”