Szabadság, intimitás

Most akkor a koronavírus. Addig sem kell klímaszorongani és a populizmus terjedése, a menekültek áradata miatt aggódni. (Rád nem vonatkozó szorongás igény szerint kihúzható.) A vírus előnye, hogy közelebb van, […]

Bővebben

A technológia, ami mindent átír, amit a biztosításokról gondoltál

Talán közelebb vagyunk ahhoz a korszakhoz, amikor egy biztosítás megkötése, a kockázat felmérése és a károk kifizetése is automatikusan történik, mint gondolnánk. Mire képes a blockchain és az insurtech?

Sokan úgy vélik, hogy a blockchain hatása a világ számos iparágára, sőt mindennapi életünkre is akkora lehet, mint amit az internet elterjedése jelentett. Míg az internet forradalmasította, azonnalivá és ingyenessé tette az információáramlást, a blockchain ugyanerre képes az értékek áramlásával kapcsolatosan. (Nehéz egy mondatban megmagyarázni a blockchain lényegét, de mondhatjuk például úgy, hogy visszameőleg lekövethető, titkosított, elosztott főkönyv, amiben minden egyes tranzakció hitelesített formában és digitálisan tárolva van, bármikor nyomon követhető.)

Más iparágakkal összehasonlítva az internet hatása a biztosítási szektorra kevésbé volt jelentős. Igen komoly változásokat hozott, de a szektor még a mai napig nem használta ki teljes mértékben az ebben rejlő potenciált. Vajon a blockchain eléri azt a hatást, amit jósolnak neki?

Ez egy tradicionális iparág, konzervatív szereplőkkel, akik jellemzően lassan adoptálják az új technológiákat, de az őket megzavarni készülő új piaci szereplők, az insurtech vállalatok rákényszeríthetik őket erre. Látva az insurtech vállalatok számának és a beléjük fektetett tőkének a gyarapodását (2016-ban 1,7 milliárd dollár, a CBInsights becslése szerint), a kérdés nem az, hogy ezek a változások megtörténnek-e, hanem, hogy ezt a jelenlegi piaci szereplők vagy az ő szerepüket részben-egészben újragondoló insurtech vállalatok fogják-e végrehajtani. Esetleg egymással karöltve modernizálják a biztosítási termékeket és a biztosítási üzemtant, és teremtenek hozzáadott értéket a fogyasztók és az iparág számára?

A kérdés egyelőre nem az, hogy a biztosítási iparág adoptálja-e a blockchain technológiát, hanem hogy hogyan és milyen módon lehetséges ennek hasznosítása.

Miért ne lehetne automatikus a kárrendezés?

Érdekes termék a biztosítás, hiszen az ügyfél tulajdonképpen egy ígéretet vásárol meg. Az igazság pillanata akkor jön el, amikor a kárt bejelenti, és ennek kifizetését, rendezését várja a biztosítóktól. Ez a folyamat az ügyfél szempontjából sajnos sok esetben indokolatlanul hosszú, és nem mindig a várakozásainak megfelelő, ami a biztosítókkal szembeni bizalmatlanságot növeli. Márpedig a bizalom egy olyan rendszerben, ahol a szerződés megkötésének pillanatában tulajdonképpen ígéretet értékesítünk, nélkülözhetetlen.

A biztosító szemszögéből nézve a kárfolyamat lassú és költséges, ráadásul komoly veszteségeket okoznak az ügyfelek által elkövetett csalások.

A blockchain technológia legjelentősebb hatását talán ezen a területen fejthetné ki, hiszen lehetőséget adna arra, hogy okos biztosítási szerződésekkel (smart contract) a kárrendezés automatikussá váljon.

Ez gyorsabbá és olcsóbbá tenné a folyamatot, ráadásul a bizalom kérdése nem szubjektív tényező lenne, hiszen a rendszer biztosítja a szerződésszerű kárkifizetést, az ügyfél nem érezheti azt, hogy ez a biztosító elbírálásától függ. A biztosító számára ez az operációs költségek jelentős mérséklését jelenthetné, ráadásul a csalások, visszaélések kiszűrésével a biztosító által realizált eredmény javítható.

És a szerződéskötés?

A biztosítók által alkalmazott szerződéskötési folyamatok az elmúlt években sokat fejlődtek a vagyon és az életbiztosítások területén is. A blockchain technológia ugyanakkor magában hordozza az automatikus szerződéskötés és az automatikus díjfizetés lehetőségének a megteremtését. Alkalmazása a meglévő folyamatokat jelentősen egyszerűsítheti, gyorsíthatja, automatizálhatja, hatékonyabbá teheti, ráadásul mindez a biztosító mellett az ügyfelek számára is értéket teremtene.

Több adat, pontosabb kockázatelbírálás

A biztosítók számára az élet- és vagyonbiztosításoknál is kulcsfontosságú a kockázatok minél pontosabb felmérése és beárazása. Ehhez pontos, naprakész és minél több információra van szükség. Másik oldalról az ügyfelek is egyre inkább személyre szabott termékeket szeretnének vásárolni, rájuk szabott árakon.

Ilyen például a pay-as-you go (fizess, amennyit vezetsz) gépjármű biztosítások terjedése világszerte. A blockchain technológia ezeket a célokat is szolgálni képes, ezáltal teret adva új érték teremtésének mind a biztosítói, mind az ügyfél oldalon.

Viszontbiztosítási elszámolások

A viszontbiztosítás olyan folyamat, amelyben egy biztosító a kockázati portfóliók egy részét átruházza a viszontbiztosító(k)ra. A biztosítók életében a háttérben zajló fontos folyamatok egyike a viszontbiztosítókkal történő megállapodások, illetve folyamatos elszámolások mind a díjak, mind a károk tekintetében. Az ügyfelek szempontjából ezeknek az elszámolásoknak a blockchain alapúvá tétele nem okozna változást, ugyanakkor operációs oldalról jelentős hatékonyságnövelés lenne elérhető. (Ideértve a szabálykövetést, egységes adatbevitelt, elosztott főkönyvet, a végponttól végpontig terjedő auditálhatóságot és az okos szerződések használatával kapcsolatos automatizált követeléseket.)

Képzeljük el azt a szituációt, amikor a biztosító, az ügynök, a viszontbiztosítók és a szabályozó egy engedélyezett blockchain hálózatban vannak összekötve. Ez kiküszöbölheti az adatok redundanciáját, és minden tag számára hozzáférést biztosít ugyanazokkal az információkkal. Ez a megoldás lehetővé tenné az ellenőrzött adatok közzétételét az érdekeltek számára, ami csökkentheti az átfutási időket. A biztosítók fontos információt nyerhetnek a blockchain hálózaton rögzített historikus adatok felhasználásával – legyen szó akár a kockázatok felméréséről vagy előrejelzésekről.

A szabályozó is kihasználhatja a blockchain hálózat által nyújtott szolgáltatásokat. Engedélyezett blockchain esetén lehetőség nyílik arra, hogy a szabályozó online módon be tudjon tekinteni a blockchain hálózaton rögzített tranzakciókba és a biztosítási gyakorlatok részleteibe. Ha pedig szükséges, időben intézkedjen vagy szabályozásokat hajtson végre.

Nem véletlen, hogy a világ vezető biztosítói és viszontbiztosítói (Achmea, Aegon, Ageas, Allianz, Generali, Hannover Re, Liberty Mutual, Munich Re, RGA, SCOR, Sompo Japan Nipponkoa Insurance, Swiss Re, Tokio Marine Holdings, XL Catlin és Zurich Insurance Group) a B3i (Blockchain Insurance Industry Initiative) keretében azon dolgoznak, hogy feltárják a blockchain technológia biztosítási iparági lehetőségeit.

Életbiztosítási esettanulmány

Az életbiztosítási kötvénykibocsátó folyamatát egy blockchain konzorciumon keresztül lehet megtervezni, amely tartalmazza a (az azonosítással foglalkozó) hatóságot, a releváns egészségügyi intézményeket és a biztosítót. A biztosítási eljárás során a biztosító a kérelmező igazoló okmányait beszerezheti a hatóságoktól és az egészségügyi intézményektől a blockchain hálózaton keresztül.

Amikor a szerződő ajánlatot tesz egy életbiztosítás vásárlásához (akár egy ügynökön vagy közvetlenül egy weboldalon), a biztosító megköveteli, hogy bizonyos dokumentumok KYC (Know Your Customer) információit érvényesítsék. A KYC-re vonatkozó okmányt igazolják elektronikusan vagy papír alapon az alkalmazással együtt. Itt az a kihívás, hogy ha késik a dokumentáció, akkor később lehet csak a biztosítási kötvényt is kibocsátani. A biztosító aláírja a kötvény megvásárlása során rendelkezésre álló minimális információkon alapuló kötvényt, amely hibás kockázatértékeléshez vezethet.

Blockchain mint a P2P biztosítás eszköze

Korábbi cikkünkben foglalkoztunk már a közösségi (peer-to-peer) biztosítások témájával. A blockchain alkalmazása gyakorlatilag egy ténylegesen mutual alapon működő biztosító operációjának hatékony alapjait teremtheti meg. Ebben a modellben a P2P megoldás nem kizárólag a biztosításközvetítés területére terjed ki, vagy arra, hogy jó kárhányad esetén a biztosítottaknak díjat térítenek vissza, de akár a biztosító, mint központi szereplő szerepét is átveheti a rendszer. Ezáltal megreformálhatja az iparágat és megteremtheti a központi szereplő nélküli biztosítási modell lehetőségét (hasonlóan, mint ahogy a bitcoin megvalósítja a bankok nélküli értékáramlást).

Összegezve, a blockchain technológia hatása a biztosítási szektorra jelentős lehet. Igen komoly változásokat hozhat. Sok a lehetőség, de még rengeteg a kérdőjel. A siker titka mégis a részletekben rejlik. Érdekes lesz látni, hogy milyen utakon, és mely biztosítók kezdik el alkalmazni ezeket a blockchain alapú insurtech megoldásokat. Illetve azt is, hogy ez az insurtech vállalatokkal karöltve történik-e meg, vagy régi és új szereplők versenytársai lesznek egymásnak.

 

Sallai Linda, a CIG Pannónia CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. termék- és üzletfejlesztési igazgatója. Dr. Trinh Anh Tuan a Budapesti Corvinus Egyetem docense, a Corvinus Fintech Center vezetője. 

A vendégszerzők külsős szakértők, nem a Forbes szerkesztőségének tajgai, véleményük nem feltétlen tükrözi a Forbesét.

 

Oszd meg!