Home office-ban sms-ben is jöhet a felmondás?

Válaszok a távmunka fontos kérdéseire: kell-e költségtérítést adnia a cégnek, ha emberei távmunkában dolgoznak, és mikor érvényes a felmondás, ha az arról szóló levelet nem tudják személyesen átadni?